Zorg vandaag voor uw marketing van morgen

marketing van morgen

Een groot gedeelte van wat u denkt te weten over marketing is verkeerd. Technologische vooruitgang betekent dat de manier van verkopen kan en moet veranderen. Is er dan nog plaats voor de traditionele marketingmix? Het antwoord ligt in de optimale combinatie van het gebruik van de moderne middelen, ingepast in de traditionele fundamenten.

Aan de basis voor het ontwikkelen van een succesvolle marketing van morgen liggen vandaag 3 belangrijke vragen:

1. Hebben wij een coherent en praktisch marketingplan?

Soms lijkt het of alles anders moet, maar de marketingprincipes behouden ook in deze veranderende tijden hun relevantie. De uitdaging bestaat erin deze fundamenten op een moderne manier toe te passen. Waarde creëren voor de klant op een onderscheidende manier blijft de uitdaging. Deze strategie, omgezet in een ad hoc tactiek en actieplan zijn de pilaren van een coherent marketingplan.

Hou uw marketingplan praktisch toepasbaar. Vermijd ellenlange analyses. Stel steeds de vraag: Waarom willen we dat weten? Vertaal deze aanbevelingen naar concrete actiepunten en financiële gevolgen.

2. Is ons businessmodel optimaal en nog houdbaar op termijn?

Hoe blijft u als bedrijf ook in de toekomst relevant? De schaal en snelheid waarmee nieuwe businessmodellen het industriële landschap veranderen is groter dan ooit. Het is dan ook de hoogste tijd om de impact en de mogelijkheden van deze evolutie te begrijpen en toe te passen.

Het concurrentievoordeel van morgen berust niet op producten of diensten, maar op innovatieve businessmodellen. U hoeft niet per se een revolutionair businessmodel te bedenken. Het is veel effectiever om succesvolle businessmodellen te bekijken, aan te passen, te combineren en af te stemmen op uw eigen product of markt.

Het goede nieuws voor de KMO is dat ook hier Darwin en zijn evolutieleer van toepassing zijn. Die leert ons dat het niet zozeer de grootsten zijn die overleven, maar degenen die zich het best weten aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.

3. Maken we gebruik van de moderne middelen in het verkoopproces?

Zoals Johan Cruyff destijds verklaarde “hebbe ieder nadeel, ook zijn voordeel”. De moderne technologische middelen zorgen ervoor dat de eerste stappen van het verkoopproces verschoven worden naar goedkopere methoden zonder interactie van dure verkopers. Pas als de potentiële klanten er klaar voor zijn, komt het eigenlijke verkoopteam in actie.

Zorg er wel voor dat uw (virtueel)verkoopproces aangepast is aan uw producten, dienstverlening of sector en afgestemd is op het koopproces van uw doelgroep.

Baseer uw marketing van de toekomst op een plan, een model en een proces.

Vraag uw offerte aan