Groeimodel Ansoff: de kracht van de eenvoud

Ansoff

Door de snel veranderende globale economische omgeving is het een noodzaak om op regelmatige basis uw businessmodel te evalueren en mogelijks te renoveren. Graag willen we benadrukken dat dit geen privilege is voor grote ondernemingen, maar eerder een overlevingsoefening voor de KMO.

Eén van de belangrijkste aspecten van uw toekomstig businessmodel is de manier waarop u, in de huidige gedigitaliseerde omgeving, rendabele groei zal realiseren. Het groeimodel Ansoff is wat dat betreft een ideale tool.

Hoe ziet het groeimodel Ansoff eruit?

Ansoff onderscheidt in een matrix vier mogelijke groeirichtingen door de begrippen markt en product te combineren. Deze matrix helpt de juiste balans te vinden tussen korte/lange termijnprojecten en lage/hoge risicoprojecten. Een goed strategisch groeiplan bevat een gezonde combinatie van korte termijn/laag risico en lange termijn/hoog risico projecten.

Igor Ansoff (1918-2002), een uit Rusland afkomstige Amerikaanse econoom,  publiceerde voor het eerst zijn groeimatrix in 1957. Toch blijft het op vandaag een methodiek, die door zijn eenvoud, steeds bruikbaar is als uitgangspunt voor het formuleren van mogelijke groeistrategieën.

1. Marktpenetratie

Een eerste, meest voor de hand liggende, groeistrategie is door de omzet van de huidige producten binnen de huidige markten te vergroten zonder het product wezenlijk te veranderen. Hiervoor zijn, in grote lijnen, twee manieren: klanten winnen van de concurrent of de huidige klanten meer dezelfde producten verkopen. Daarvoor zullen er uiteraard marketingacties ontwikkeld moeten worden.

2. Productontwikkeling

Een tweede strategie om te groeien is door gewijzigde of nieuwe producten aan te bieden aan de huidige markten. Ook hier zijn twee mogelijkheden. Allereerst kunnen nieuwe producten geïntroduceerd worden ter vervanging van de oude huidige producten. Dit is een goede strategie als hiermee beter ingespeeld kan worden op de behoefte van de klant. Maar er kan ook gekozen worden voor cross-selling. Hiermee maakt u een kleine aanpassing aan het product en gaat u dit product naast het huidige product verkopen.

3.     Marktontwikkeling

Een andere groeimogelijkheid is door nieuwe markten te ontwikkelen voor de huidige producten van uw bedrijf.  Het doel van marktontwikkeling is om via nieuwe markten het huidige product extra te gaan verkopen. Enkele mogelijkheden zijn het aanboren van nieuwe doelgroepen of nieuwe geografische markten. Als er geen veranderingen aan het product nodig zijn, kan dit een zeer goede strategie zijn en veel geld opleveren. Bijzondere aandacht zal dan wel moeten gaan naar de distributiekanalen

4.     Diversificatie

Een diversificatiestrategie, ten slotte, omvat  het opstarten of overnemen van activiteiten buiten de huidige producten en markten. Een zeer moeilijke en risicovolle strategie.

Heel dikwijls betreft het een minder radicale variant door de aanpassing van het gevoerde product of dienst aan een nieuwe markt die wel verwantschap heeft met de bestaande markt. Deze vorm van diversificatie ligt meer voor de hand.

Conclusie:

Analyseer uw businessmodel op regelmatige basis. Na de SWOT-analyse is het handig de mogelijke groeistrategieën te overwegen aan de hand van de Ansoff-matrix. Eens de keuzes gemaakt, worden de invloeden op de andere bouwstenen van uw businessmodel getoetst.

Meer weten over het groeimodel Ansoff? Of benieuwd hoe u dat toepast op uw eigen onderneming?

Vraag uw offerte aan