Analyseren om uw business te optimaliseren

Eerst uw verhaal. Vertel ons alles over uw bedrijf, markt en verwachtingen. Op basis van al die informatie analyseren we de huidige stand van zaken. Dankzij onze expertise en ervaring leggen we snel de vinger op de wonde of de bal op de stip. Wat is goed en wat is minder goed?

Wij bezorgen u een compleet overzicht van alle pijnpunten, kansen en mogelijke gevaren. Het dient als kompas voor ons advies en uw marketingoplossingen.

Onze aanpak?

1. Tijdens een workshop van een halve dag analyseren we uw vraag en bespreken we bestaande informatie over uw bedrijf. Dat gebeurt samen met u en uw team.

2. We scannen uw huidige businessmodel, marketingaanpak en verkooporganisatie.

3. We formuleren een SWOT-analyse dankzij onderzoek (desk- & marktonderzoek). U krijgt een samenvatting in een confrontatiematrix.

4. We rapporteren en motiveren onze aanbevelingen met het oog op de verdere aanpak.

Uw resultaat?

Dankzij onze opmerkingen realiseert u kleine en voor de hand liggende verbeteringen. En we werken natuurlijk ook een voorstel uit voor de verdere aanpak van uw business, marketing en verkoopproces.

Uw onderneming en bedrijfscontext laten analyseren?

Grootste meerwaarde van een analyse? U krijgt een objectieve doorlichting van uw bedrijf. Een frisse, onbevangen blik. Zelf zit u immers te dicht met uw neus op de feiten.

Een marketinganalyse voor uw bedrijf? Of zit u liever eerst samen voor een vrijblijvend gesprek? Geef gerust een seintje, dan kijken we waar uw kansen liggen en hoe we die optimaal benutten.

Neem contact op

Scroll Top