Adverteren of content creëren (content marketing)?

content marketing

De vraag die ons vandaag dikwijls wordt gesteld bij het opmaken van het marketingactieplan en de communicatiemix: moeten we nog adverteren in magazines of vaktijdschriften? De huidige digitale mogelijkheden (content marketing) en het koopgedrag maken deze vraag zeer pertinent. Hoe gaat u daar verder mee om?

1. Let op de toewijzing van uw budget

Een advertentiecampagne in één vakblad en u bent al gauw 15.000 euro kwijt. Dit is stukken hoger dan het publiceren van interessante content op uw website of die van derden. Evalueer dus grondig de digitale mogelijkheden alvorens uw communicatiebudget toe te wijzen.

2. Speel in op het koopgedrag en laat het initiatief aan uw klant

Contentmarketing speelt volledig in op de tijdsgeest en het koopgedrag van uw doelgroep. Vandaag zoekt de klant informatie, vindt die en neemt zelf initiatief. Met een advertentie komt u hoogstwaarschijnlijk op een moment dat de klant geen behoefte heeft en dus geen interesse.

3. Segmenteer ook uw informatie

Met een advertentie brengt u eenzelfde boodschap voor iedereen. Met content marketing kunt u, naargelang de aard of de functie van de beslisser en de weg die hij reeds afgelegd heeft, de informatie aanpassen.

4. Maak gebruik van externe databases

De meeste vaktijdschriften of magazines hebben ook een online platform. Bekijk de mogelijkheden. Ze zijn meestal efficiënter en minder duur dan de gedrukte versie. Via deze database kan u dan de geïnteresseerden naar uw website loodsen. Zorg dan wel voor een aantrekkelijke landingspagina met interessante informatie.

5. Stem uw communicatiekanalen op elkaar af

Zorg ervoor dat het gebruik van verschillende communicatiekanalen op elkaar is afgestemd en versterkend werkt. Maak gebruik van evenementen, nieuws, nieuwe of speerpuntproducten om éénzelfde boodschap te brengen. Een klant onthoud slechts de essentie.

6. Zorg voor frequentie en herhaling

Zowel content marketing als advertenties in de gedrukte media vragen continuïteit en volharding. In geval van advertenties zouden we opteren voor een kleinere opvallende blok, indien mogelijk op de frontpagina, als ondersteuning en herhaling van uw merk.

7. Meet, registreer en volg op

Vraag steeds aan uw klant via welke weg hij u heeft gevonden. Dit helpt bij het kiezen van de juiste communicatiemix. Dit is stukken eenvoudiger bij content marketing waar het registreren van de interesses en het opvolgen van de potentiële klant perfect mogelijk en te automatiseren is.

Gebruik gedrukte advertenties alleen ter ondersteuning van uw “branding” of via redactionele artikelen bij speciale gelegenheden. Herbekijk dringend uw communicatiebudget en balanceer het grootste gedeelte naar digitale content marketing. Dit is de absoluut noodzakelijke brandstof voor uw inbound methodiek.

Vraag uw offerte aan