Hebben marketing en voetbal iets met elkaar gemeen?

marketing en voetbal

Hoe vandaag de marketing en de verkoop met elkaar omgaan is perfect te vergelijken met een voetbalploeg. Je zou kunnen zeggen dat marketing zich verhoudt tot de verkoop als het hele voetbalelftal tot de spits. Die laatste zal slechts regelmatig scoren wanneer hij in een goede positie wordt gebracht door de rest van het elftal. Maar een goede spits scoort natuurlijk wel iets meer …

Marketing en voetbal: de overeenkomsten.

Maakt marketing verkopen dan overbodig?

Tot een tiental jaar geleden stond verkopen gelijk aan het op de baan sturen van een verkoper die de producten bij de klant moest “binnenduwen”. Maar vandaag wordt er niet meer verkocht, maar gekocht. De “Harvard Business Review” heeft uit een onderzoek opgemaakt dat ongeveer 60 % van het aankoopproces reeds voorbij is, voordat er contact wordt gezocht met een leverancier.

Dit verandert ook drastisch de manier van verkopen. De marketing moet er voor zorgen dat de klant zelf naar het product of dienst vraagt. Zeg nu zelf, het is toch veel makkelijker verkopen aan iemand die reeds interesse heeft getoond. Concreet betekent dit meer online marketing en minder, maar efficiëntere persoonlijke verkoop.

Stop met verkopen, help je klanten kopen!

Hebben we dan op vandaag geen verkopers meer nodig? Natuurlijk wel, maar een andere soort verkoper. Een verkoper die scoort nadat marketing hem in een uitstekende positie heeft gebracht. Ervoor zorgen dat de succes-rate van uw verkopers toeneemt is, op vandaag meer dan ooit, de rol van marketing. Dit verhoogt niet alleen de motivatie en de efficiëntie van de verkoper, maar heeft ook een veel lager kostenplaatje.

TIP: Organiseer uw verkooporganisatie in functie van het koopproces van uw potentiële klant

Contacteer ons